De route vanaf de A2 (afslag 24 Vught) is als volgt:

 • Neem afslag 24 op de A2 richting Vught.
  – Komende vanuit Den Bosch bij het eerste verkeerslicht rechts.
  – Komende vanuit Eindhoven bij het eerste verkeerslicht links en
  het tweede rechtdoor.
 • Ga bij de verkeerslichten linksaf de Glorieuxlaan in.
 • Volg deze weg, rotonde rechtdoor en ga het spoor over.
 • Op de derde rotonde linksaf (Esscheweg)..
 • Vervolg de Esscheweg door de rotonde rechtdoor over te steken.
 • Volg de Esscheweg inclusief een scherpe bocht naar links en daarna een scherpe bocht naar rechts…
 • Ga de eerste weg rechts (Scheepersdijk), richting de sportvelden.
 • Op de T-splitsing rechtsaf de Bergenshuizensestraat die overvloeid in de Kraaiengatweg.
 • Aan uw linkerhand ziet u het terrein van Stichting Hondenschool Vught.