Zieke honden hebben rust nodig en kunnen dan ook niet getraind worden.
Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken is mee trainen helaas niet mogelijk indien uw hond: 

  • diarree heeft en/of overgeeft
  • hoest
  • mank loopt
  • niet afdoende is ingeënt of de bij zijn leeftijd behorende enting niet heeft gehad


Heeft uw hond één van de bovenstaande klachten dan is ook een bezoek aan uw dierenarts zeer aan te raden!

Loopse teven kunnen alleen in overleg met de instructeur deelnemen aan de les. Indien uw hond door ziekte of loopsheid niet kan deelnemen aan de les wordt u toch verzocht de lessen bij te wonen, maar zonder hond. U kunt dan thuis alsnog met uw hond oefenen zodra de gezondheid van de hond dat weer toestaat.